Hem   
   Om oss   
  Services  
  Partners  

Professionell
IT Konsulting

 

temp0020_yellow EFFEKTIVITET OCH STYRKA


Resultat med god sammarbete

Man har insett att de kontinuerliga globala förändringar för med sig nya utmaningar. Utmaningarna kan vara i form av olika slags projekt där sammarbete är nyckeln till framgång... En nära samarbete kan beskrivas som en symbios mellan kunden och leverantören som menar att ingen annan utan annan, men trots allt båda är helt autonomiska. Det här är ju ett abstrakt och lekfull mening.

Vi kan nå effektivitet och styrka via en mogen samarbete.

Om vi tar och konkretiserar lite på vår konsept. Fördelarna är obestridda. Konseptet kan användas inom olika slags IT -projekt, där vi ofta handlar med utkontraktering och kunkurrering. Om vi filoseferar lite. Projektet som du har skapat i samarbete med Finnproc, kan tex. vara en implementationsprojekt med en följande situation:

Efter en grundläggande specifikation och en tillsammans utarbetat Business Case, går projektet över till anbudsfaset.

Business Case är en viktig element för företagets ledning och är redan av sig själv en del av projektets byggnadselement.

Finnproc tar ansvaret över projektets genomföranden och sätter en erfaren projektledare till projektetledning I detta skede, projektledare är redan anpassat sig in i er företagets organisation och är en del av er expertgrupp.

Valt leverantör är från utlandet och har kompetens, pris och kvalitet i sin plats.

Med en målmedveten och kvalitetsäker projektledning, kunde vi nå projektets slutfas och projektets övertagange av underhåll och serviceorganisation, blev i avtalat tid och budget.

Med en god sammarbete av olika intressegrupp, kan vi nå en slutresultat och situation där alla parter är nöjda.

<< Tillbaka

 

Copyright (c) 2005 Finnproc