Etusivulle  
   Tietoa meistä   
  Palvelut  
  Yhteystiedot  

Monipuolista
IT Konsultointia

 

temp0020_yellow PROJEKTIN JOHTAMINEN


KPMG Internationalin (2002-2003) tekemän 'Programme Management Survey' selvityksen mukaan esimerkiksi projektipäällikkyys ei enää ole 'on se ihan hyvä olla mukana' -käsitteinen vaan toiminnan täytyy olla osa yrityksen ydinosaamista.

Raportin, joka kattaa yli 230 yrityksen 15:sta eri maasta laajuisen selvityksen ja muun muassa käsittää teeman 'Miksi projektit yhä epäonnistuvat?', mukaan projektien keskeisimmät epäonnistumisen syyt ovat:

- Epäselvä/ailahteleva laajuden määrittely,
- Huono projektinhallinta,
- Huono resurssien hallinta ja
- Huono kustannusten hallinta.

Tästä voimme esimerkiksi nostaa esille kohdan 'huono projektinhallinta'. Tässä mainitut epäonnistumisen syyt ovat  projektinhallinnan eri vaiheita tarkoittaen että kyseiset kohdat ovat toisistaan riippuvaisia. Siis ei toista ilman toista.

Voimme esittää tässä kysymyksen;
'Voiko hyvä projektinhallinta vapauttaa luovuuden ja sen myötä edistää onnistumista?'

Projektinhallinta joka vapauttaa luovuuden. Mitä se on?


Ajatellaan, että projekti toimii kuten eräänlainen supertietokone johon on konfiguroitu ehkä joitakin tuhansia prosessoreita toimimaan halutulla tavalla. Siis jos esimerkiksi joku prosessorien välinen yhdysväylä ei toimi, koneen kapasiteettia ei voida täyspainoisesti hyödyntää joka johtaa siihen, että toivottu tavoite ei ehkä pysy aikataulussaan tai epäonnistuu kokonaan. Syitä voi luonnollisesti olla muitakin.

Sama abstrakti ajatus pätee myös projekteissa. Tärkeintä on, että projektipäällikkö toimii yhdysväylänä projektissa ja osaa konfiguroida koneistoaan toimimaan halutulla tavalla.

Usein projektihelvetiksikin kutsutuksi tullutta käsitettä voidaan helposti syyttää epäonnistumisesta vai voiko?
Jos ymmärrämme aiemmin mainitut seikat, niin voimme päätyä jo pitkälle. Siispä kyse on yksinkertaisesti tavasta suunnitella ja tavasta organisoidaasioita.
Tällöin projektissa työskentelevät asiantuntijat ja muut sidosryhmät saavat oman ansaitun huomionsa ja tarvitsemansa, oikeanlaisen ja relevantin informaation joita kukin käyttää omissa rooleissaan (esim. päätöksenteko tai oman työn suunnittelu yleensä).

Hyvällä suunnittelulla ja organisoinnilla voimme siis vapautaa luovuuden, joka edistää onnistumista.

Katso mitä tarjoamme yrityksellesi

<< Takaisin

 

Copyright (c) 2005 Finnproc